OBCHODNÍ PODMÍNKY

Předmětem těchto obchodních podmínek je stanovení podmínek, za kterých se uskutečňuje prodej zboží společnosti ART elektro spol. s r.o. (IČ: 26423332, DIČ: CZ26423332) se sídlem U Archivu 1925, 266 01 Beroun, společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81103 (dále jen prodávající), koncovým zákazníkům (déle jen kupující). Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku a souvisejícími předpisy.